top of page
Search
  • Writer's pictureישי גסטר

השפעות העבר הארגוני על הקורה בהווה

העבר חי, נושם וגם יודע לבעוט


מסתבר שהעבר, באשר הוא, חי ונושם (ולא פעם גם בועט) ונמצא באינטראקציה דינמית עם חיינו העכשוויים ומתוך כך גם העתידיים. לכן, כל תהליך שנעשה אל מולו ואיתו, לא רק שישפיע על יחסינו איתו ושלו איתנו, אלא גם על הקורה אותנו, על ההתנהלות שלנו, על היחסים שלנו עם אחרים ובכלל על הקורה בסביבתנו. תהליכי שינוי ופתרונות לאתגרים מורכבים, המתעסקים רק עם ההווה או רק עם העתיד ולא ייגעו ב'שורש' מהם הם נובעים, ייטו להיות יותר שטחיים וקצרי מועד ביעילות שלהם.

תהליכים עם מאורעות ויחסים מן העבר מוכרים יותר במרחב הטיפול והפסיכותרפיה, כדרך טיפולית לגיטימית, מוסכמת ועתירת ניסיון מוכח. בנוסף לזאת, הניסיון בעבודת הקונסטלציה האישית והמשפחתית מראה, שהעבר שנמצא באינטראקציה איתנו, אינו רק מאורעות הילדות שלנו אלא גם מאורעות הילדות של הורינו ושל הוריהם . כלומר, העבר הינו רצף היסטורי בין-דורי הנמצא בקשר מתמיד עם ההווה והעתיד. במקביל במרחב המדעי והמחקרי התפתח התחום המדעי שנקרא אפי-גנטיקה העוסק בתורשה בין-דורית, ומדבר על כך שההשפעה של מאורעות עוברת מדור לדור. מתוך הבנות אילו נוצרו בתחום הטיפולי והייעוצי, הרבה גישות וטכניקות, מהפסיכואנליזה ועד הקונסטלציה, העובדות עם העבר ברובד האישי, הבין אישי והבין דורי, בכדי להביא לשינוי מערכת היחסים עם העבר. מטרתן של כל הגישות הינה, לא רק שההווה יהיה יותר משוחרר מצילו של העבר, אלא שאפילו יהיה נתמך על ידו למען העתיד. הדוגמה הכי פשוטה מהמרחב הטיפולי היא – כאשר אדם חי את רוב חייו עם שנאת הוריו, כך נצבעים גם מערכות היחסים שלו והיחסים שלו עם סמכות. כאשר בתהליך ייעוצי/טיפולי היחסים עם ההורים משתנים, כך גם מערכות היחסים השונות שלו משתנות כולל היחסים עם ואל מול סמכות. גישת הקונסטלציה הינה פופולרית ומצליחה במיוחד בכל הקשור לעבודה עם העבר הבין דורי, זה שמשתרע אל מעבר מחוזות הילדות וליחסים בין ילד והוריו.

העבר מנקודת מבט ארגונית ואיך הוא משפיע על ההווה

בעבודת הקונסטלציה הארגונית ניתן לראות, שוב ושוב, שהאינטראקציה ההשפעתית בין עבר, הווה ועתיד, מתקיימת בדיוק באותה הדרך כמו במרחב האישי והמשפחתי. אמנם התפקידים שונים, השמות שונים וגם המבנים שונים, אך מה שברור הוא, שלעבר הארגוני יש השפעה משמעותית על ההווה שלו ומכאן גם על עתידו. מהו אותו עבר ארגוני שאם נוכל לעבוד איתו ולשנות משהו ביחסים אל מולו ואיתו, תהיה השפעה חיובית על ההווה? איך עובדים עם העבר הארגוני (הרי את הארגון אי אפשר להשכיב על הספה ולהנהן במקומות הנכונים) ומהי הדרך לשינוי היחסים איתו?

בייעוץ הקונסטלטיבי אנו רואים קו רצף בהתייחסותנו אל העבר המשמעותי. בקצה אחד ישנו את הארגון הקטן ביותר – העצמאי. ככל שהארגון קטן יותר כך ניתן לראות שהשפעת העבר האישי והמשפחתי של הנמצאים בו הינו הרלוונטי לקשיים ולאתגרים איתם הוא מתמודד. הילדות, נרטיביים משפחתיים , אירועים קשים שקרו במשפחה בעיקר סביב היבטים מקצועיים כמו עבר מקצועי, מימוש או חוסר מימוש, פרויקטים ועסקים שנכשלו ועוד שכאילו.

בקצה השני – ארגונים גדולים ומורכבים יותר. ככל שהארגון מורכב יותר, העבר שנמצא באינטראקציה השפעתית עם ההווה ושאיתו העבודה צריכה להיעשות גם כן מורכבת יותר. בנוסף, גורמי ההשפעה המערכתיים מגיעים לא רק מהעבר של המקום בו האתגר או הקושי מקבל ביטוי, אלא גם ממעלה ההיררכיה הארגונית והעבר של הגורמים הנמצאים שם.7 views0 comments

Comments


bottom of page