top of page
green-watercolor-circle-cover.jpg
download (1).jfif

הקונסטלציה הקולקטיבית

depositphotos_132033966-stock-photo-yell

קונסטלציה קולקטיבית מתעסקת בנושאים שהם מעבר לאישי וארגוני.


בקורס האחרון ייצגנו את האדמה, את ההסטוריה של מרחב הטיפולי עוד מתקופה יון העתיקה, את מעבר האדם מנדידה למגורים קבע, את היחסים בין האימהות העקרות שלא היו להן ילדים ובין אילו שאיבדו את ילדיהן, את חלוקת האנושות בין העשירים והעניים ועוד ועוד ייצוגים הקשורים בקיום האנושי.

במסע הקולקטיבי אנו חוקרים את הדרך בה נושאים שכאילו יושבים בנו ומשפיעים על הדרך בה אנו תופסים את העולם. לפעמים מעלים נושאים שמעסיקים אותנו לאורך תקופה ולפעמים את הנושאים הכי אקטואלים שיש.

רוקדים בין האישי והקולקטיבי ובין האנושי והארכיטיפי, בין ההווה והעבר הקרוב לבין העתיד והעבר הרחוק מאוד,

ותוך כדי מוכנים לוותר על תפיסת המציאות שהחזיקה בנו עד כה למען הבנה שהיא מעבר למקומי, לעכשווי ולמקובל.

הנושאים לקורס יעלו מתוך התהליך ובכל זאת הנה כמה דוגמאות למה שאפשרי:

הארגון והפרט

בין פוליטיקה ואנושיות

ימין ושמאל
תרבויות קדומות מול תרבויות חדשות
היקום וגורמיו
מטריארכליות ופטריארכליות
דתות – היסטוריה הווה ועתיד
בין הקולקטיבי והאישי 

היוצר – היצירה – והמילה
קולו של הטבע

מוזמנות ומוזמנים להצטרף אל מירב שרייבר ואלי ולצאת למסע חובק מרחבים וממדים עם הקונסטלציה הקולקטיבית.

מטרות הקורס:

תרגול מעבר מדעה לחוויה

לימוד ההבדלים בין המרחבים השונים - אישי-ארגוני-קולקטיבי

הנחיית קונסטלציה בשדות לא מוכרים

  

נושאים:
כל הנושאים יילמדו וייחקרו באמצעות תהליך מונחה ייצוגים, ותרגול קונסטלציות מובנות מעולם הקונסטלציה המערכתית. 

 • מבוא והכרות עם הקונסטלציה הקולקטיבית ותורת התופעות.

 • עקרונות יסוד בעבודה עם השדה הרחב.

 • תרגול עבודה עם פרדיגמה בשינוי.

 • תופעת הייצוג כשער ליותר.

 • האריטיפים בשדה הקולקטיבי.

 • הקשר בין העבר הקולקטיבי והעתיד.

 • לגלות את השמאן הפנימי.

 • התנועה בין האישי והקולקטיבי.

 • הקשר בין מרחב התהליך והמציאות החיצונית.

 • עבודה עם עקרונות של כאוס – סדר, שייכות, קדימות וציר הזמן על פי הקונסטלציה המערכתית בשדה הרחב.

 • גילוי הלא יודע והיותר.

water-color-line-png-3.png
download.jfif
blue-isolated-watercolor-paint-circle-ve
water-color-line-png-3.png
water-color-line-png-3_edited.png

לעוד מידע על הקורס הבא:

constellation.israel@gmail.com 

בוגרים ממליצים

WHAT PEOPLE SAY

water-color-line-png-3.png

ליצירת קשר

bottom of page