top of page
green-watercolor-circle-cover.jpg
download (1).jfif

אימון ברוח הקונסטלציה

depositphotos_132033966-stock-photo-yell

תהליכי אימון הם תהליכים מרתקים המלווים אנשים לעבר הגשמה של חזון ומטרות אישיות.

אלו תהליכים המתמקדים בעבודה רב ממדית המחוברת למישורים של משמעות, מימוש והגשמה.  

תהליך אימוני ברוח הקונסטלציה מביא את התפיסה המערכתית והפנומנולוגית אל תהליכי ההתפתחות של האדם, מאפשר עבודת עומק עם מרחבים לא מודעים והופך אותם נגישים, רלוונטים ומלאי השראה.


תוכנית ההכשרה "אימון ברוח הקונסטלציה" הינה שילוב כוחות של ביה"ס לקונסטלציה הארגונית" עם ביה"ס לאימון והדרכה "אנגרמה .
בתכנית, הידע והתפיסה של עולם האימון חובר לידע של עולם הקונסטלציה במטרה להכשיר אנשי מקצוע שיוכלו לתת מענה יותר הוליסטי ואינטגרטיבי לאלו שבאים ובאות לתהליכי אימון.

תכנית ייחודית זו, מזמינה בעלי ידע וניסיון בקונסטלציה, להכיר את שפת האימון ולהתמקצע בה.
התכנית, משלבת כלים אימוניים קלאסיים, עם עקרונות וטכניקות מעולמה של הקונסטלציה (Systemic Coaching) ומייצרת שיטת אימון חדשה.

 

בואו ללמוד איתנו איך להפוך תהליכים אימוניים לקצרים, רגישים ומאוד חווייתיים. 

כל זאת, כדי לזהות בקלות עם המתאמן/ת, לא רק חסמים לא מודעים אלא גם משאבים והשראה הנמצאים בלא מודע של המערכת האישית והמקצועית, על מנת לייצר סדר מיטיב בחייו ותנועה עם משמעות חדשה.

מטרות הקורס:

הכשרה בסיסית באימון ברוח הקונסטלציה.

הכרות עם עקרונות ותפיסות האימון.

ליווי תהליכי שינוי מורכבים במישור האישי והמקצועי.

  

נושאים:
כל הנושאים יילמדו וייחקרו באמצעות תהליך מונחה ייצוגים, ותרגול קונסטלציות מובנות מעולם הקונסטלציה הארגונית. 

 • מבוא והכרות עם אימון ברוח הקונסטלציה ותורת התופעות.

 • עקרונות יסוד באימון ברוח הקונסטלציה.

 • בניית מסגרת האימון.

 • חוזה מאמן - מתאמן ובחינת מעורבבות והזדהות לא מודעת בינהם.

 • שיחת פתיחה והכרות – עבודה עם מעגל החיים וציר הזמן.

 • תקשורת אימונית אמפתית עם מודעות ותשומת לב לדינמיקות חבויות במערכות האדם (משפחתית, מקצועית וקולקטיבית).

 • לגלות את המאמן שבי – פיתוח זהות המאמן ברמה האישית ויצירת טביעת אצבע ייחודית.

 • שאילת שאלות עוצמתיות Reframing* .

 • מיפוי וזיהוי צרכים, חסמים ומשאבים ברמה האישית והמערכתית.

 • עבודה עם עקרונות של כאוס – סדר, שייכות, קדימות וזמן על פי הקונסטלציה המערכתית בתוך תהליכי אימון.

 • ערכים פנימיים וחיצוניים כמפתחות בחיי המתאמן.

 • כוחו המניע של החזון – תהליך עבודה מערכתי ליצירת חקירה עמוקה וגילוי של תהליכי ההגשמה והמימוש של המתאמן.

 • עבודה עם עתיד מתוכנן ועתיד לא מתוכנן – יצירת מרחב למה שבהשתנות מתמדת.

 • בניית תכנית פעולה המשלבת התייחסות לתהליך שלבי פיתוח של רעיונות והכוונה לתוצאות.

 • שימור בקרה ויצירת מערכת תמיכה - בניית סביבות תומכות שינוי.

 • טכניקות להעצמת המתאמן בתהליכי שינוי שונים.

 • נוכחות ושפה אימונית תוך התייחסות למימד הקונסטלטיבי.

 • סיום תהליך האימון.

water-color-line-png-3.png
download.jfif
blue-isolated-watercolor-paint-circle-ve
water-color-line-png-3.png

ימי רביעי , 10 מפגשים ,  10:00-17:00 בכרכור

סך הכל : 70 שעות רגילות

בנוסף 5 מפגשים אסינכרוניים (למידה עצמית מקוונת )

3.5 | 10.5 | 17.5 | 24.5 | 31.5 | 14.6 | 21.6 | 28.6 | 5.7 | 19.7

לפרטים:
 

water-color-line-png-3_edited.png

גלית הרמן 050-8358914

galitherman@outlook.com

ישי גסטר 0538520790

constellationsil@gmail.com

נועה יצחק 054-631-9933
bluenoai@gmail.com

בוגרים ממליצים

WHAT PEOPLE SAY

water-color-line-png-3.png

ליצירת קשר

bottom of page